Určitě jste již zažili situaci, kdy jste při nákupu produktu nebo služby dali na dojem, který na vás udělal prodávající. Kolik informací a rad vám poskytl, jeho přístup a nadšení, nebo jeho přesvědčivost – to všechno může sehrát klíčovou roli. V některých případech dokonce cena a konkurence přestanou hrát důležitou roli, protože si řeknete: „Ano, to je člověk, který rozumí tomu, co prodává, a věřím mu. Od něj to chci koupit.“ 

Přidaná hodnota, kterou by měl zákazník hledat

Zákazník, který projevuje zájem o nový webový projekt, by si měl v první řadě být vědom toho, že nehledá pouze někoho, kdo umí vytvářet webové stránky „nějakým způsobem“. Měl by se zamyslet nad tím, co všechno mu tato investice přinese a co bude muset obětovat. Před zadáním práce by si tedy měl odpovědět na následující otázky

 

 • Budu se muset zapojit do činnosti tvorby webu? Mám na to čas?
 • Budu neustále zasypáván dalšími dotazy?
 • Kolik času mi to sebere?
 • Bude to podle mých představ? Jsou moje představy relevantní?
 • Bude web dobře pracovat bez dalších zásahů?
 • Na jak dlouho se o to nemusím starat? Jak dlouho mi to vydrží?
 • Jaké jsou provozní náklady?
 • Za jak dlouho se mi investice vrátí?

 

To jsou otázky, které by si měl zákazník uvědomit již na začátku. Pokud se rozhodne pro low-cost dodavatele nebo freelancera, který dokáže vytvořit webové stránky za jeden večer s minimem informací a za nízkou cenu, zákazníci se o něj budou zřejmě přetahovat. Ale vytvoří opravdu takovou kvalitu, která zákazníkovi přinese přidanou hodnotu?

V zájmu zákazníka by mělo být vytvoření webové stránky, která přesně odrazuje jeho potřeby, je originální a svým designem a obsahem převyšuje konkurenci. Proto by měl zákazník pečlivě vybírat vhodnou agenturu, která mu poskytne profesionální služby a zajistí, že jeho webová stránka bude dokonale reprezentovat jeho značku a vyčnívat nad konkurencí.

Většina agentur specializujících se na tvorbu webových stránek nabízí podobné služby, a proto by se zákazník měl zaměřit na skryté výhody, které by měly hrát rozhodující roli v jeho volbě. To lze brát z dvou různých úhlů, v případě, kdy zákazník nemá znalosti o tvorbě webových stránek a svěří vše agentuře, ušetří tím svůj čas. Naopak, pokud se aktivně zapojí do projektu, sdílí své myšlenky a nápady, zajistí tak, že webová stránka bude lépe odpovídat jeho potřebám. Avšak zde je třeba zvážit, zda má zákazník chuť a kapacity na to být aktivní.

Nejdůležitější je komunikace a porozumění cílům projektu. Proto by správná agentura měla od klienta získat co nejvíce informací. Jak klient pracuje a jaké služby nabízí? Klade důraz na kvalitu a důvěru, nebo se řídí nejnižší cenou v konkurenci? A přesně o to nejdetailnější pochopení zákazníka se snažíme i my:
 

 • Pomůžeme s přínosy, proč by si měl zákazník vybrat právě vás – hledáme správné prodejní argumenty
 • Vcítíme se projektu, jako by byl náš
 • Můžeme pomocí uživatelského testování nebo zkušeností navrhnout
 • Budete jako člen týmu, pokud se budete chtít zapojit do procesu
 • Přijdeme s nápady, které ještě více pomohou dosáhnout cílů
 • Vytvoříme technická a moderní řešení na dlouhou dobu
 • Zacílíme na Vašeho zákazníka pěknou tváří, promyšlenými a údernými texty

 

5 kroků k tvorbě webových stránek

Jak probíhá proces po vaší poptávce? Níže můžete vidět 6 kroků, které na první pohled mohou působit jednoduše, ale realita je mnohem komplexnější, než si většina laiků představuje, a proto Vám tento proces trochu zjednodušeně vysvětlíme. Jakmile přijde poptávka na tvorbu nového webu, začíná několikahodinová práce projektového manažera, grafika a programátora.

 
Koncept a kreativa (30 %)

1. Nejprve se důkladně připravíme na setkání s klientem. Společně, s pomocí našeho dotazníku, se dozvíme důležité informace, které jsou potřebné pro start naší práce. Analyzujeme zákazníkovy potřeby, včetně těch, které mohou být neuvědomělé. Zkoumáme očekávání klienta ohledně webu, identifikujeme jeho cílovou skupinu a zjišťujeme, jaké podklady nám může poskytnout, a jaký rozpočet má k dispozici.

2. Po setkání se klientem následuje důkladný průzkum stávající situace s UX designerem a příprava návrhu řešení. Procházíme celý koncept webu a vytváříme myšlenkovou mapu. Na jejím základě jsme poté schopni vytvořit přibližnou kalkulaci. Dále navrhujeme novou strukturu webu a vytváříme wireframe, který zajišťuje přehlednost, funkčnost a uživatelskou přívětivost.

 
Design (20 %)

3. Nyní nastupují grafické práce, které se zaměřují především na vytvoření jednotného vizuálního stylu stránky, zahrnujícího volbu fontů, barev, tlačítek a ikon. Grafik přichází s návrhem úvodní stránky, podstránek a doplňkových prvků. Kromě toho se věnuje i návrhu verze webové stránky pro mobilní zařízení a tablety, tedy zajištění responzivního designu, který optimalizuje uživatelský zážitek na různých typech zařízení.

 
Programování (40 %)

4. Po dokončení kreativní části následuje fáze programování. To zahrnuje kódování vzhledu kde front-end programátor převede grafický návrh do HTML formy a následně Back-end programátor napojí na systém – kterým může být Statamic, nebo naše vlastní CMS či jiné řešení. Až poté, co vše funguje správně a bez problémů, spouštíme webovou stránku na serveru zákazníka.

 
Testování (10 %)

5. Časově náročnější část je úspěšně za námi. Nyní zbývá pouze naplnit web obsahem a provést kontrolu pomocí checklistu, který obsahuje několik drobných úkolů, jež je třeba zkontrolovat a případně doladit. Součástí této fáze je také nastavení SEO optimalizace, aby byla zajištěna co nejlepší viditelnost a vyhledatelnost webové stránky.

 
Spuštění webu

6. Pokud má zákazník zájem o další marketingové aktivity nebo budoucí správu jeho webových stránek, vše za něj vyřešíme nebo mu poskytneme potřebnou pomoc.

Abychom mohli postoupit k dalšímu kroku, je nezbytné, aby každý předchozí krok byl vždy schválen. Návrh je někdy schválen bez jakýchkoliv připomínek, zatímco v jiných případech může být nutné pracovat na detailech, které si zákazník uvědomí až dodatečně.

 

Čím je ovlivněna cena webových stránek?

Možná to bude znít hloupě, ale web je jako automobil. V luxusním voze se chce svézt každý, ale jen málokdo ho může vlastnit. Ten kdo do něj investuje, se jím může pyšnit, protože se za ním bude každý ohlížet. Může si v něm užít skvělý pocit z jízdy, protože je nadupaný. Bez poruch vydrží rozhodně déle než ojetina z bazaru. Stejně tak se do něj mnohem hůř dostanou zloději. A přesně jako luxusní vůz může být i váš web. Web však navíc funguje jako investice, která vám díky svému vzhledu a propracovanosti vydělává peníze. Nestojí to snad za to? 

Rozhodnutí záleží pouze na vás. Můžete si vybrat mezi “nabušeným” webem s vylepšenými funkcemi nebo standardním kouskem, který je sice bezpečný, ale zároveň jedinečný, který vyniká svým designem.

Cena je stanovena podle počtu hodin strávených na tvorbě webu. Celkový časový rámec pro vytvoření webu může být rozmanitý, pohybující se od 30 do více než 150 hodin, v závislosti na rozsahu a obsahu webu, jeho originalitě, přidaných funkcích a celkovém grafickém designu. To znamená, že cena jednotlivých webů se může výrazně lišit, záleží vždy na rozsahu a obsahu webu, originalitě, doplňkových funkcích a celkovém grafickém vzhledu, kde může být navrhnutý klidně i každý obrázek.

Pro ocenění své práce většina agentur používá hodinovou sazbu, která se obvykle pohybuje mezi 800 Kč a 2.000 Kč. Tato sazba závisí zejména na zkušenostech agentury a jejich pracovníků, referencích a také na lokalitě působnosti. Cena webové stránky reflektuje zejména časovou, grafickou a technickou náročnost.

Největším problémem v nepochopení ceny může být zákazníkova neznalost dané činnosti a oboru. Často si zákazník neuvědomuje všechny souvislosti a detaily, které vznikají při tvorbě webu, a proto nemusí vidět v konečném produktu přidanou hodnotu. Důležité pro nás je vysvětlit a sdílet s klientem všechny aspekty procesu, aby bylo možné lépe porozumět nákladům spojeným s tvorbou webové stránky a přínosům, které takový projekt může přinést.

Každý člověk, který prodává určitý produkt nebo službu je v podstatě odborníkem ve svém oboru. Zná vstupní náklady, výhody a nevýhody produktů, a má hluboký vhled do postupů a možných rizik spojených s poskytováním dané služby.

Na základě všech dostupných informací, které má, určí cenu svého produktu/služby a jeho zákazník ji buď akceptovat bude, nebo nebude.Stejně jako si běžný člověk sám nevyrobí televizi, ostříhá si sám vlasy nebo si sám nepostaví dům, zákazník stanovenou cenu neovlivní, produktu si sám nejspíš nevyrobí a službu nevykoná. Aby byl zákazník spokojen, měl by takového profesionála v oboru najít a s ním spolupracovat. To může přinést zákazníkovi výraznou přidanou hodnotu a hlavně spokojenost s výsledkem.

 

Závěr

V procesu tvorby webových stránek se ukazuje, že cena není pouze číslo na cenovce, ale investice do kvality, efektivity a dlouhodobého úspěchu. Zákazník by měl při výběru dodavatele zvážit nejen finanční stránku, ale také přidanou hodnotu, kterou mu projekt přinese.

Pro nás je každý projekt výzvou, kterou bereme s vážností a zaujetím. Naše agentura se nezaměřuje pouze na technické aspekty, ale snaží se vcítit do projektu, spolupracovat s klientem a přinášet nápady, které posouvají výsledek ještě výše. Při tvorbě webových stránek se soustředíme na uživatelskou přívětivost, efektivitu a dlouhodobou udržitelnost.

Investice do profesionální tvorby webových stránek přináší výraznou přidanou hodnotu a podporuje dlouhodobý úspěch. Jde o více než jen o vytvoření stránek – jde o investici do vaší online přítomnosti a image.

 

Autor článku

author

Alena Škrhová

Součástí týmu se stala v dubnu 2020 ještě jako studentka vysoké školy. Nasbírané zkušenosti ve studiu ekonomiky, managementu a marketingu přenáší nejen do chodu agentury, ale především do spolupráce se zákazníky, kteří jsou pro ni alfou a omegou. Svědomitě se stará o jejich potřeby – je jim vždy k ruce – zároveň dohlíží na jejich projekty a hlídá rozpočet.