Dobré logo není jen hezký obrázek, ale je to známka kvality a dalších přidaných hodnot, které si všichni spojí právě s Vaší firmou. Je tedy zřejmé, že pokud zakládáte firmu, neměli byste toto podceňovat.

Tvorbu dělíme do sedmi částí:

  1. fáze objevování
  2. fáze výzkumu
  3. fáze rozvíjení
  4. fáze skicování
  5. fáze navrhování
  6. fáze prezentování
  7. fáze exportu

1. Objevování – Seznámení s klientem

Asi tušíte správně, že pokud má být logo dlouhodobě kvalitní a podporovat všechny vlastnosti značky, musíme ho postavit na pevných základech. Je mylnou představou si myslet, že veškerá práce vložena do loga je skicování, navrhování a vytváření maketových návrhů. Stejně důležitá je fáze seznámení s klientem. Protože bez poznání klienta nejde dobré logo navrhnout.

Začínáme volným, neformálním brainstormingem a vyplnění dotazníků. Pořizujeme si poznámky o oblíbených barvách, zamýšlené náladě, klíčových nápadech na design a vašich motivací.

2. Výzkum – Seznámení s průmyslem a konkurenty

V tomto kroce shromažďujeme více informací o odvětví, ve kterém se nacházíte. Díky tomu, získáme představu o prostředí, ve kterém vaše logo bude žít.

Podíváme se také na vznikající trendy na trhu a přezkoumáme loga vašich konkurentů. Díváme se, jaká loga fungují, ale také i na to, co nefunguje a proč. Pokud uvidíme určitý trend v návrzích log, musíme se rozhodnout zda je prospěšné jít s tímto trendem nebo ho naopak inovovat. V ideálním případě by mělo logo být nadčasové a jedinečné.

3. Rozvíjení — Rozhodování jakým směrem se vydat

Hledáme zde vzhled nebo styl, který by mohl vystihnout vaši značku. Jednoduše procházíme webové stránky jako Behance, Dribble nebo Pinterest, abychom našli vizuální prvky, písmo, barvu, styl atd. a zvažujeme všechny aspekty vizuálu, které by mohly ztělesňovat vaši značku. Během tohoto procesu si tvoříme náladové nástěnky, kde shromažďujeme všechny obrázky, návrhy, barevné kombinace, fotografie, ilustrace či loga ve stejnem stylu. Pokud nás láká více směrů vytvoříme si i více nástěnek, které vám následně odprezentujeme a společně si tak určíme v jakém stylu se vaše logo ponese.

4. Skicování – Vytváření konceptu loga

Díky předchozím bodům jsme si jasně určili, co by vaše logo mělo říkat a nyní už můžeme začít navrhovat.

Nyní bereme do ruky papír a tužku a snažíme se vymyslet originální logo, které bude splňovat všechny aspekty skvělé fungující značky. Je potřeba vymyslet jednoduchý ovšem kreativní design. Načrtnutí log může být časově náročné, takže je pro nás velice důležité si dělat přestávky a nechat své nápady uležet a uzrát, díky tomu přicházíme s novými nápady.

5. Design – Digitální ztvárnění

Jakmile máme tunu skic, můžeme si vybrat ty nejslibnější koncepty, které digitálně ztvárníme. Takže, zahodíme tužku, naskenujeme si papír s návrhy a začneme vektorizovat. S klientem doladíme poslední detaily jako jsou například barvy, které mají důležitou roli při utváření prvního dojmu. Barvy mají psychologický a důležitý význam.

6. Prezentace – Zobrazení konceptů a získání souhlasu klienta

Jakmile skončíme s navrhováním konceptů loga a jsme s výsledkem spokojeni, pak vám je můžeme ukázat ve formě prezentace.

Vytvořené logo zapracujeme do reálného prostředí, kde se nejspíš bude vyskytovat a výslednou vizualizaci vám zašleme k vyjádření. Následně spolu můžeme doladit poslední drobnosti, či nakombinovat prvky z různých konceptů a vyleštit návrhy před konečným schválením.

7. Export – Odeslání loga ve všech formátech

Jakmile vše doladíme, připravíme balíček s logem ve standardních formátech AI, PDF, případně SVG, PNG. Data budete mít jak pro kvalitní tisk, tak i třeba pro váš facebook, instagram nebo web. Součástí je i menší logomanuál, díky kterému budete vědět jak správně s logem zacházet. 

Autor článku

author

Eliška Macháčková

Elišku už jako malou nejvíce bavilo kreslení a malování. Dnes namísto papíru maluje na počítači. Její zálibou se stala vektorová grafika. Soustředí se především na Illustrator a InDesign. S radostí vám dokáže navrhnout a vytvořit logo a firemní identitu, weby a aplikace, nejrůznější grafiku od tiskovin po bannery – prostě cokoliv.