'
Hledáme nové talenty do týmu

Univerzita Karlova, Nanomaterials Group

Skupina nanomateriálů na KFPP MFF UK provádí základní i aplikovaný výzkum v oblasti nanomateriálů, především se zaměřením na vodíkovou energetiku a senzory plynů a biomolekul. Jedním z cílů univerzity bylo přilákat studenty prestižním webem, který vzbudí zájem o tento důležitý obor. Zároveň bylo nezbytné provázat informace s velkou výzkumnou infrastrukturou SPL-MSB, která je určená pro výzkum povrchů a dějů na nich. Je spojením Laboratoře fyziky povrchů (SPL) v Praze a Optické dráhy pro výzkum materiálů (MSB) v italském Terstu.

Některé informace se prolínají přes části obou stránek, skupiny nanomateriálů i SPL-MSB. Z toho důvodu jsme navrhli redakční systém s distribucí dat, která bude šetřit uživateli práci s obsluhou.

  • Koncept a struktura
  • Prototyp
  • Design system
  • Webdesign
  • Vývoj


Wireframe

NÁVRH STRUKTURY A OBSAHU STRÁNEK

Tvorbě předcházela důkladná analýza všech informací, které se mají na webu zobrazovat. Společně se zákazníkem jsme navrhli kostry jednotlivých sekcí, které sloužily jako podklad pro další část tvorby webu. Důkladná příprava v této fázi se následně promítá do úspor během fáze grafické a vývojové.

TVORBA DESIGN SYSTÉMU

Design system

TVORBA DESIGNU

Tvorba designu


Before and after

BEFORE AND AFTER

Before and after

PROPOJENÍ DAT V RÁMCI
STRÁNEK

Úspora času a práce je pro klienta stěžejní, proto bylo snahou propojit data v administraci tak, aby byla hned po ruce. Vybízelo se vytvořit vazby mezi různými entitami – osoby jsou provázány s výzkumnými tématy, závěrečnými pracemi a aparaturou. Pokud se např. změní kontaktní informace u osoby, automaticky se propíše všemi stránkami, kde se s ní pracuje.AUTOMATICKÉ NAČÍTÁNÍ
PUBLIKACÍ

Skupina nanomateriálů za rok vyprodukuje desítky publikací, které musí být zobrazeny na stránkách katedry a stejně tak by měly být přeneseny i do obsahu webu. Vyvinuly jsme proto automatickou komunikaci přes API, která publikace načte a vytvoří vazbu na osoby. Díky tomu jsou v detailu osoby vždy publikace aktuální a nemusí se plnit ručně.

TECHNICKÉ PROVEDENÍ
Zobrazit web

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!